Hyror:

Hyra veckoslut fredag-söndag: 450 €/420 € (garantiavgift 200 €)
Vid behov: 50 €/dag för extra dagar (torsdag eller måndag)
Hyra heldag 12 h:  150 €/120 € (lokalen lämnas städad, nycklarna returneras senast kl. 21.00 samma kväll)
Hyra, halv dag/ kvällshyra 6 h: 80 €/50 € (lokalen lämnas städad, nycklarna returneras senast kl. 21.00 samma kväll)
Luftvärmepumpar, kylning: 20 €

Dukar: 50 € (retuneras tvättade och manglade)
Tvättservice ena vägen: 20 € (duktvätt vid Kårkulla tvätteri ca 6 €/kg: hyresgästen betalar)
Tvättservice båda vägarna: 30 €

Stereon: 30 € 

Hyra för bastun enligt följande:

Dygnshyra för endast bastuutrymmet: 150 €/100 € (garantiavgift för bastun 100 €)
Veckoslutshyra för hela huset inklusive bastun: 550 €/520 € (garantiavgift 200 €)

Då två priser är angivna är det senare avsett för medlemmar.


Bokningen av lokalen bekräftas genom att hyresgästen betalar in 100 € på föreningens konto Aktia FI63 4055 8220 0121 23. Denna avgift avdras från hyran och resterande summa betalas in på samma konto, senast en vecka efter uthyrningen.


Hyresgästen betalar garantisumma kontant till hyresvärden i samband med att hyresgästen får nycklarna till lokalen. Garantisumman betalas tillbaka till hyresgästen då lokalen är städad, nycklarna samt dukarna lämnas tillbaka.

 

Tvätt av dukar sker t.ex. via Kårkulla samkommun

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tel. 0247 431 222 (växel, öppen 9-15)
Basservice/tvätteri: Jaana Johansson (ansvarsperson) 0247 431 286

 

Observera att underhåll av både lokal och gårdsplan sker på talkobasis. Den som använder lokalen ansvarar över att lämna den i samma skick.

                                                             

Mera information ger den styrelsemedlem som har dejour:  

tel. 040-455 0618 (kvällstid) eller e-post: dalaskog.duv@gmail.com

De Ungas Vänner på Ålön r.f. - En del av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.