Hyror:

Hyra veckoslut fredag-söndag: 500 € (garantiavgift 200 €)
Vid behov: 50 €/dag för extra dagar (torsdag eller måndag)
Dagshyra måndag-torsdag: 150 € 

Dagshyra fredag-söndag: 200 € 

Under juni, juli och augusti hyrs endast 2 eller flera dagar


Luftvärmepumpar, kylning: 20 €

Hyra av dukar: 50 € (retuneras tvättade och manglade)
Tvättservice ena vägen: 20 € (hyresgästen betalar tvättnotan)
Tvättservice båda vägarna: 30 €

Stereon: 30 € 

Hyra för bastun enligt följande:

Dygnshyra för endast bastu utrymmet: 150 € (garantiavgift för bastun 100 €)
Veckoslutshyra för hela huset inklusive bastun: 550 € (garantiavgift 200 €)

Helgdagar = söndagshyra

Föreningensmedlemmar får 20% rabatt på samtliga hyror.


Bokningen av lokalen bekräftas genom att hyresgästen betalar in 100 € på föreningens kontonummer FI48 5560 0920 0429 19 Denna avgift avdras från hyran och resterande summa betalas in på samma konto, senast en vecka efter uthyrningen.


Hyresgästen betalar garantisumma kontant till hyresvärden i samband med att hyresgästen får nycklarna till lokalen. Garantisumman betalas tillbaka till hyresgästen då lokalen är städad, nycklarna samt dukarna lämnas tillbaka.

 

Tvätt av dukar sker t.ex.

via Kårkulla samkommun

Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala
Tel. 0247 431 222 (växel, öppen 9-15)
Basservice/tvätteri: Jaana Johansson (ansvarsperson) 0247 431 286

Skärgårdens tvätteri AB

Industrigatan 14 Norrby

Tel. 02/4584570

Öppet vardagar 9-17 lördagar 12-14

 

Observera att underhåll av både lokal och gårdsplan sker på talkobasis. Den som använder lokalen ansvarar över att lämna den i samma skick.

                                                             

Mera information ger den styrelsemedlem som har dejour:  

tel. 040-455 0618 (kvällstid) eller e-post: dalaskog.duv@gmail.com

De Ungas Vänner på Ålön r.f. - En del av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.