Föreningen har under åren 2010-2014 haft ett Leader-stöd för renovering av  Dalaskog och blev beviljade 208 124,81 euro varav 70 % var offentligt stöd. I självfinansieringsdelen som var 30 % ingick talkoarbete, insamling via evenemang, sponsorering och donationer samt försäljning av bl.a kex, strumpor och kalendrar. Föreningen har fortfarande kvar ett banklån för detta ändamål. Projektet avslutades i maj 2014 med en tilläggstid för att avsluta arbetena till december 2014. NTM centralen utförde i januari 2015 en slutgranskning och projektet fick bra feed back.

Under år 2010 skaffade föreningen med hjälp av Leader-stödet nya bord, stolar och borddukar. Golvet förnyades i salen och yttertrappan byggdes om. Till scenen köptes draperier och en stereo.

Under 2011 startades ett stort talkoarbete: Ett förråd började byggas för de nya borden och stolarna. Med hjälp av vagnar kan möblerna flyttas mellan förråd och festsal. En väg byggdes på övre sidan av huset. Buskar och blommor planterades och gården dränerades. Ett mötesrum inreddes i den bakre delen av lokalen.

Under 2012: Yttertaket förnyades under januari-mars. Två nya ugnar och en stor köksspis installerades inför sommarsäsongen. Gården färdigställdes i juni och förrådet kunde tas ibruk på hösten. I lokalen installerades 4 st luftvärmepumpar.

Under 2013: Ett nytt kylskåp (1200 brett) köptes i februari. En terrass på drygt 50 kvadratmeter färdigställdes i juli. Fönstren förnyades i slutet av året. Partel donerade internetanslutning till lokalen (WLAN). Projektet beviljades förlängning till maj 2014 med möjlighet att färdigställa allt senast sista december.

Under 2014: Gården snyggades upp med ett stenparti. Förrådets utsida färdigställdes och hela fasaden fick en ytbehandling. Ny utebelysning sattes på plats, likaså en fin namnskylt. Källarutrymmet byggdes ut till ett samlingsrum med intilliggande wc, duschrum och bastu. Avloppssystemet och dräneringen färdigställdes enligt dagens myndighetskrav.

Kort presentation om Dalaskogs Leaderprojekt

 

Ett STORT TACK till alla som på olika sätt varit med! All hjälp tas tacksamt emot!

För mer information, tag kontakt med dejour eller någon i styrelsen så berättar vi gärna mer!

 

 

 

De Ungas Vänner på Ålön r.f. - En del av Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f.